ALT UNDER SAMME BRUSER

RING TIL Arne Eggeling på 20 40 60 14
Specialist i FLISER KLINKER MOSAIK MARMOR GRANIT

Totalløsninger inkluderer:
Aut. VVS-, KLOAK- og EL-installationer.
Tømrer & Snedkerarbejde
Malerarbejde

Undgå fugtskader​

Alvorlige fugtskader i forbindelse med badeværelser og andre vådrum er stadig hyppige, men kan forebygges hvis man udfører og vedligeholder vådrum korrekt.

Vådrum er boligens dyreste rum pr. kvadratmeter og er samtidig et af de steder i huset hvor der er størst risiko for alvorlige og kostbare skader. Det skyldes både den direkte vandpåvirkning og fugtbelastning over længere perioder. Skader vil ofte medføre alvorlige følgeskader på omgivende konstruktioner. Derfor er det vigtigt at udføre og vedligeholde vådrum korrekt.
Skader i badeværelser og andre vådrum opstår ofte pga. forkert opbygning af konstruktionerne, fx manglende beskyttelse af fugtfølsomme materialer eller utætheder omkring gulvafløb og ved rørgennemføringer.


Byggeskadefondenes erfaringer viser at der ofte på et tidspunkt opstår utætheder på rør og samlinger. Er installationerne skjulte og uden mulighed for inspektion og vedligehold, vil der være stor risiko for at utætheder udvikler sig voldsomt før de opdages. Der mangler ofte sikker viden om hvor skjulte ledninger og rørsamlinger er placeret, og så kan det være svært at lokalisere utætheder præcist.

I bygningsreglementerne stilles der særlige krav til gulv og vægge i den vandbelastede del af et vådrum. For at præcisere dette begreb benytterSBi en opdeling af vådrum i to zoner, vådzone og fugtig zone, afhængigt af vandbelastningen.
Vådzone omfatter hele gulvet og de dele af væggene hvor vandpåvirkningen er størst, typisk i og omkring bruseniche eller badekar. Her stilles de strengeste krav til konstruktioner, materialer og overfladebehandlinger.


Fugtig zone er vægområdet udenfor vådzonen. Også her må der påregnes større påvirkninger end i boligens øvrige rum, fx fra stor relativ luftfugtighed og lejlighedsvis vandpåvirkning. Der stilles derfor også her strengere krav til materialer og konstruktioner end i resten af boligen.
Belastningen af vådrum afhænger især af hvor ofte, hvor længe og hvordan vådrummet bruges, herunder om der er gode ventilationsmuligheder. Det har også betydning om der er store mekaniske belastninger.


SBi skelner her mellem tre forskellige belastningsklasser, som er afgørende for hvilke løsninger der kan anvendes i den pågældende sammenhæng. Belastningsklasserne og de tilhørende løsninger er beskrevet i By og Bygs (SBi)vådrumsanvisning, som knytter sig til bygningsreglementerne.

Klik påSBi og få flere oplysninger.​

Eksempel fra nyere badeværelse i Skagensgade ,Taastrup.

Fugtskader i væg- og gulvkonstruktionen. Sjusket udførsel ved montering af gulvafløb, uden flange og membran, har forsaget stor skade. BADBYG har vurderet skaden og udført total renovering af badeværelset.​

Medlem af

Martin Vang i Herning, Midtjylland, DK på Houzz

Vi tilbyder

- Speciale i flise- og murerarbejde

- Autoriserede VVS-, el- og kloakinstallationer

- Tømrer- og snedkerarbejde

- Malerarbejde

Kontakt​

BADBYG.DK

murermester Arne Eggeling

Tjørnevej 6

2630 Taastrup

CVR: 25517741

​Telefon: 20 40 60 14

Kontor:  43 52 12 14

E-mail:   badbyg@badbyg.dk